VARMEPUMPER


Med en varmepumpe kan du sparer
op til 75% af varmeudgifterne

Varmepumper bruger udeluftens energi til at producere varme til dit hus, uanset hvor koldt det er ude.De bedste varmepumper kan trække varme ud af luft helt ned til minus 25 grader. En varmepumpe virker således uanset årstiden.

En varmepumpe er en effektiv opvarmningsform, som vil spare penge på din varmeregning. Det gælder uanset hvilken opvarmningsform du har i dag. 

De mest udbredte typer af varmepumper er luft til vand og luft til luft. Jordvarme findes også, men er meget dyrt i etablering, idet systemet, ligger i jorden.

Når du køber varmepumpe, er det meget vigtigt at du vælger en forhandler som er KMO og VE certificeret. Forhandlere med disse godkendelser, har en uddannelse som sikrer at din varmepumpe passer til opgaven, og er korrekt monteret. 

 


FORDELE VED VARMEPUMPER


Optimal erstatning for opvarmning med olie, el, gas og pillefyr


Sådan virker din varmepumpe

En varmepumpe er en økonomisk og energieffektiv opvarmningsform, som udnytter den varme, som altid findes i jorden og i luften. Varmepumpen opsamler denne varme og komprimerer den. Processen ligner den, der benyttes i dit køleskab – blot med modsat fortegn. I køleskabet trækker en kompressor varmen ud af skabet og overfører den til den omliggende luft. Efter samme princip trækker varmepumpen varme ud fra jorden eller luften udenfor og afgiver den til varmeanlægget i dit hus.


Husk serviceaftalenSå får du den bedst mulige varmeøkonomi, forebygger nedbrud og forlænger
varmepumpens levetid.


 

En varmepumpe består af en varmeveksler, der optager varme fra jorden eller den atmosfæriske luft, en kompressor, der hæver temperaturen, og endnu en varmeveksler, der afgiver varmen til varmeanlægget i dit hus. I princippet lige så enkelt og driftssikkert som i dit køleskab.

1 Varmen fra jorden (jordvarme) eller luften udenfor (luftvarme) optages af en frost sikker, giftfri, biologisk nedbrydelig væske, der cirkulerer i et lukket rørsystem. Rørsystemet er forbundet med varmepumpen.

2 Når væsken i det store rørsystem når frem til varmepumpen, overføres varmen fra væsken til en kølevæske via en varmeveksler (fordamper). Kølevæsken, som cirku- lerer i et separat, lukket rørsystem i varmepumpen, har et lavt kogepunkt og for- damper, når den optager varmen fra det store rørsystem. Derefter passerer køle væsken igennem en kompressor, som hæver trykket, hvorved temperaturen øges til ca. 80-90°C.

3 Varmen afgives herefter til husets varmesystem gennem endnu en varmeveksler (kondensator). Det sker ved en temperatur på ca. 50-55°C. Kølevæsken ledes der- efter gennem en særlig ventil, hvor temperaturen sænkes til omkring nulpunktet. Kølevæsken kan nu atter optage varme fra jordslangen eller den atmosfæriske ude- luft.

CERTIFIKATER


Vi er certificeret til at give dig
den korrekte og bedste rådgivning